Open/Close Menu Poliambulatorio Pirano
Išči

Natančno si izmerite krvni tlak, nadzirajte ga, živite dlje! Svetovna liga za hipertenzijo (World Hypertension League) in Mednarodno združenje za hipertenzijo (International Hypertension Society) sta vsako leto pobudnika aktivnosti ob Svetovnem dnevu hipertenzije. Letošnje delovno geslo Svetovnega dneva hipertenzije je “Natančno si izmerite krvni tlak, nadzirajte ga, živite dlje!” s ciljem povečati ozaveščenost o zvišanem krvnem tlaku…

Svet zavoda Zdravstveni dom Piran na podlagi 23. člena statuta JZ Zdravstveni dom Piran in sklepa 93. redne seje Sveta zavoda z dne, 04.05.2022, razpisuje delovno mesto: DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM PIRAN Poleg splošnih pogojev predpisanih z zakonom, mora kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje skladno s statutom: – da ima univerzitetno strokovno izobrazbo medicinske,…

© 2021 - Zdravstveni dom Piran