Open/Close Menu Poliambulatorio Pirano
Išči

Spoštovani uporabniki storitev,

Z današnjim dnem 15.1.2024 se je pričela stavka zdravnikov in zobozdravnikov. V Zdravstvenem domu Piran je delovni proces organiziran v skladu z zakonodajo. V času stavke morajo zdravstveni delavci zagotavljati bolnikom nujno medicinsko pomoč, nego in oskrbo. Opravljanje zdravniške službe v času stavke določa 46. člen Zakona o zdravniški službi. Zdravnik je v času stavke dolžan izvajati tiste zdravniške storitve iz drugega odstavka 4. člena Zakona o zdravniški službi, katerih opustitev bi v kratkem času vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja ali v smrt. To so zlasti:

  • zdravljenje vročinskih stanj in infekcij,
  • zdravljenje poškodb in zastrupitev,
  • zdravljenje kroničnih bolezni, če bi njihova opustitev neposredno in v krajšem času povzročila poslabšanje zdravstvenega stanja, invalidnost, druge trajne okvare zdravja ali smrt,
  • druge storitve nujne zdravniške pomoči,
  • opravljanje prvih pregledov brez čakalne dobe najmanj v obsegu, ki potrjuje ali izključuje stanja v prejšnjih alineah (triažni pregledi),
  • predpisovanje zdravil in medicinskih pripomočkov za zdravljenje stanj iz prejšnjih alinei. Za prvi pregled se šteje na primarni ravni prva obravnava, na sekundarni in terciarni ravni pa prva napotitev k specialistu zaradi nove bolezni ali stanja ali zaradi poslabšanja bolezni.

Poleg tega je zdravnik v času stavke dolžan opravljati še naslednje storitve:

  • vse zdravstvene storitve za otroke do 18. leta starosti ter bolnike, starejše od 65 let,
  • vse zdravstvene storitve v zvezi z nosečnostjo in porodom,
  • ukrepe za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni.

ZD Piran bo spoštoval pravico zaposlenih do stavke, delo pa bo organizirano tako, da bo delo potekalo za vse nujne paciente (po 46. členu Zakona o zdravniški službi) nemoteno in da ne bo ogroženo zdravje pacientov. Vsi pacienti, ki bodo potrebovali zdravniško oskrbo, bodo zagotovo pregledani.

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 - Zdravstveni dom Piran