Open/Close Menu Poliambulatorio Pirano
Išči

STARA NAVADA JE ŽELEZNA SRAJCA, KI JO JE MOGOČE TUDI SLEČI
Ledvične bolezni so večinoma posledica nezdravega življenjskega sloga, kar pomeni, da jih z zdravim življenjskim slogom lahko večinoma preprečimo ali izboljšujemo.
Način, kako uporabljamo svoje telo, kar lahko imenujemo tudi življenjski slog, ima velik vpliv na delovanje telesa.
Življenjski slog lahko razdelimo na prehrano, ki jo zaužijemo, fizično aktivnost in mentalno oz. duševno aktivnost.
Pri spremembah življenjskega sloga pa se bržkone soočimo z mitom, da življenjskih navad skorajda ni mogoče spreminjati.
V resnici pa obstaja zgolj ena »čudežna« pot, ki odločilno pomaga pri spreminjanju življenjskega sloga, in to je vztrajnost.
Preden karkoli spremenimo, si moramo najprej spremembe želeti in verjeti, da lahko živimo tudi drugače.
Ko se spremembe lotimo, pa moramo pričakovati, da nam v prvo verjetno ne bo uspelo. Edini način, da nam uspe nekaj težkega, karkoli težkega pravzaprav, je,
da poizkušamo in poizkušamo, kljub neuspelim poizkusom.
Pri tem vam lahko pomagamo strokovnjaki iz Centra za krepitev zdravja s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami mnogih naših obiskovalcem, ki jim je to uspelo.


Le malattie renali sono per lo più causate da uno stile di vita non sano, il che significa che possono essere ampiamente prevenute o migliorate con uno stile di vita sano.
Il modo in cui utilizziamo il nostro corpo, che può essere chiamato anche stile di vita, ha un impatto importante sul funzionamento dell’organismo.
Lo stile di vita può essere suddiviso in alimentazione, attività fisica e attività mentale.
Tuttavia, quando si parla di cambiamenti nello stile di vita, probabilmente ci troviamo di fronte al mito che le abitudini di vita siano quasi impossibili da cambiare.
In realtà, c’è solo un modo “magico” che può fare la differenza nel cambiare lo stile di vita: la perseveranza.
Prima di cambiare qualcosa, dobbiamo volerlo e credere di poter vivere in modo diverso.
E quando facciamo un cambiamento, dobbiamo aspettarci che all’inizio è improbabile che ci riusciamo. L’unico modo per riuscire in qualcosa di difficile, qualsiasi cosa difficile in realtà, è..,
è provare, provare e riprovare, nonostante i fallimenti.
È qui che gli esperti del Centro di Promozione della Salute possono aiutarvi, con la loro competenza e l’esperienza di molti dei nostri visitatori che hanno avuto successo.

© 2021 - Zdravstveni dom Piran