Referenčne ambulante

Referenčna ambulanta
Dr. Ralca, Dr. Primožič

Maja Žerjal, dipl.m.s.

Referenčna ambulanta
Dr. Ukota Rožman

Sandra Kovač, dipl.m.s.

Referenčna ambulanta
Dr. Šinkovec Somrak

Nevenka Beganović, dipl.m.s.

Referenčna ambulanta
Dr. Dragić, Dr. Dubajić

Irena Cvetičanin Čendak, mag.zdr.nege