LETNI DOPUSTI AMBULANT IN UREJENA NADOMEŠČANJA

 

 

 

 AMBULANTE SLOŠNE IN DRUŽINSKE MEDICINE:


  • AMB. GORAN DUBAJIČ (Piran) odsoten od 25.7 do 16.8.2020, v času odsotnosti po predhodnem telefosnkem naročilu nadomešča AMB. SNEZHANA DRAGIJK v istih prostorih. Tel: 05/6207-283.

  • AMB. RALCA odsotna od 25.7 do 9.8.2020, v času odsotnosti po predhodnem telefonskem naročilu nadomešča AMB. JASNA PRIMOŽIČ. Tel: 05/6207-216.
 


  • AMB. MAJA CVETKO GOMEZELJ zaradi koriščenja letnega dopusta ne bo delala od 27.7.2020-16.8.2020. Prosimo preverite zaloge zdravil in veljavnost napotnic za kontrolne preglede in jih pravočasno naročite. Za nujne zadeve nas nadomešča Splošna ambulanta Olga Šinkovec, dr. med., po predhodnem naročilu na tel. 05 6720 430. 


PEDIATRIČN AMBULANTE:

    • PEDIATRIČNA AMB. ZD PIRAN ne dela od 10.8 do 30.8.2020 v času odsotnosti po predhodnem naročilu nadomeščata ambulanti DR. DANEU IN DR. ROSTAN.SPECIALISTIČNE AMBULANTE:
 
 
  • INTERNSITIČNA AMBULANTA odsotna od 20.7 do 16.8.2020

  • AMB. ZA DIABETIKE odsotna od 20.7 do 16.8.2020

     . PEDOPSIHIATRIČNA AMB. od 06.08.2020 do
       04.09.2020

     . Medicina dela, prometa in športa odsotna od
       27.07.2020 do 16.08.2020

     .
Otorinolaringološka ambulanta odsotna od 27.07.2020
        do 16.08.2020

  • KLINIČNA PSIHOLOGIJA ne dela od 27.7 do 16.8.2020
 
 
 
 
ZOBOZDRAVSTVO:

  • RTG ZOB ne dela od 18.7 do 2.8.2020 ter od 15.8 do 23.8.2020.

  • ZOBNA AMB. VIDMAR ŠUTEJ ne dela od 30.6 do predvidoma 17.8.2020.
ZD Piran © 2013 - Produkcija: Profi Bit - vstop: Administracija strani