REFERENČNA AMBULANTA LUCIJA (RALCA, FERFOLJA) ter REFERENČNA AMBULANTA PIRAN (ČUFER, DUBAJIĆ)

 

 

Kaj je referenčna ambulanta (RA)?

 

Referenčna ambulanta je ambulanta družinske medicine z razširjenim timom zdravstvenega osebja. Poleg zdravnika in medicinske sestre oziroma tehnika zdravstvene nege paciente spremlja tudi diplomirana medicinska sestra, ki nadzoruje kazalnike določenih kroničnih bolezni ter opravlja preventivne preglede.


Zdravniki, ki imajo priznano referenčno ambulanto, se tako ne ukvarjajo več s preventivo in posvetovanjem ob njej, temveč za vse to poskrbi diplomirana medicinska sestra. Tako zdravniku ostane bistveno več časa za akutno bolne, diplomirana sestra pa se lahko posveti dejavnikom tveganja in svetovanju o preprečitvi teh pri pacientih z določenimi kroničnimi boleznimi. Diplomirana medicinska sestra prav tako vodi stabilne kronične bolezni in preverja pravilnost uporabe zdravil.

 

V referenčnih ambulantah so preventivnih pregledov ob tem deležni ženske in moški od 30. leta naprej, medtem ko v običajnih ambulantah družinske medicine preventivno pregledujejo le ženske od 45. do 70. leta in moške od 35 do 65. leta.Kakšne prednosti prinašajo referenčne ambulante?


S preventivno dejavnostjo v referenčnih ambulantah preprečujemo pojave kroničnih bolezni, zato obiske priporočamo vsem od 30. leta naprej. Na podlagi vprašalnika ob preventivnem pregledu ocenimo tveganja vsakega posameznega pacienta in mu svetujemo ustrezne spremembe v načinu življenja ali prehranjevanja.


Če ste kronični bolnik z boleznijo, kot je astma, kronična obstruktivna pljučna bolezen, sladkorna bolezenali hipertenzija, bo vaše zdravstveno stanje v referenčni ambulanti spremljaladiplomirana medicinska sestra in vas ob morebitnem poslabšanju zdravstvenega stanja usmerila na pregled pri zdravniku.

 

V zdravstvenem domu Lucija delujeta dve referenčni ambulanti (Ralca in Ferfolja) hodnik B št. B8

 

  poned. torek sreda četrtek petek sobota

od

07:00  13:00 07:00  7:00 7:00

do

14:00  20:00 14:00  14:00 14:00
                                Maja Žerjal, dipl.ms. 
  TEL: 05/ 6207 231

 

Ravno tako v zdravstvenem domu v Piranu delujeta dve referenčni ambulanti (Čufer in Dubajić) v pritličju.


 

poned.

torek

sreda

četrtek

petek

sobota

od

07:00

 13:00

07:00

 7:00

7:00

 

do

14:00

 20:00

14:00

 14:00

14:00

 

                                Irena Cvetičanin Čendak, mag.zdr.nege

 

TEL: 05/ 6207 287

ZD Piran © 2013 - Produkcija: Profi Bit - vstop: Administracija strani