Splošna ambulanta - Lucija
Referenčna ambulanta (Ralca,Ferfolja) Maja Žerjal, dipl.m.s.
Cesta solinarjev 1, 6320 Portorož
T: 05/ 6207 231
F: 05/ 6207 201
Ordinacijski čas
Naročanje
V ordinacijskem času ambulante,po telefonu ali osebno.
Dodatne informacije


Odgovorne osebe za vodenje čakalnega seznama: Maja Žerjal, dipl. m.s., koordinator čakalnih seznamov in čakalnih vrst: Marko Grdina,dipl.zn, Pomočnik direktorja za področje zdr.nege

 

 

Kaj je referenčna ambulanta (RA)?

 

Referenčna ambulanta je ambulanta družinske medicine z razširjenim timom zdravstvenega osebja. Poleg zdravnika in medicinske sestre oziroma tehnika zdravstvene nege paciente spremlja tudi diplomirana medicinska sestra, ki nadzoruje kazalnike določenih kroničnih bolezni ter opravlja preventivne preglede.

Zdravniki, ki imajo priznano referenčno ambulanto, se tako ne ukvarjajo več s preventivo in posvetovanjem ob njej, temveč za vse to poskrbi diplomirana medicinska sestra. Tako zdravniku ostane bistveno več časa za akutno bolne, diplomirana sestra pa se lahko posveti dejavnikom tveganja in svetovanju o preprečitvi teh pri pacientih z določenimi kroničnimi boleznimi. Diplomirana medicinska sestra prav tako vodi stabilne kronične bolezni in preverja pravilnost uporabe zdravil.

V referenčnih ambulantah so preventivnih pregledov ob tem deležni ženske in moški od 30. leta naprej, medtem ko v običajnih ambulantah družinske medicine preventivno pregledujejo le ženske od 45. do 70. leta in moške od 35 do 65. leta.

 

Kakšne prednosti prinašajo referenčne ambulante?


S preventivno dejavnostjo v referenčnih ambulantah preprečujemo pojave kroničnih bolezni, zato obiske priporočamo vsem od 30. leta naprej. Na podlagi vprašalnika ob preventivnem pregledu ocenimo tveganja vsakega posameznega pacienta in mu svetujemo ustrezne spremembe v načinu življenja ali prehranjevanja.

Če ste kronični bolnik z boleznijo, kot je astma, kronična obstruktivna pljučna bolezen, sladkorna bolezenali hipertenzija, bo vaše zdravstveno stanje v referenčni ambulanti spremljaladiplomirana medicinska sestra in vas ob morebitnem poslabšanju zdravstvenega stanja usmerila na pregled pri zdravniku.

Kako do nas


Poglejte na zemljevidu

 

 

Ordinacijski čas po ZZZS

  poned. torek sreda četrtek petek sobota

od

07:00 13:00 07:00 7:00 7:00  

do

14:00 20:00 14:00 14:00 14:00  
 

Opombe

 

 

 

 

Čakalna doba

min. dni

max. dni

za prvi pregled 0 0

 

 

ZD Piran © 2013 - Produkcija: Profi Bit - vstop: Administracija strani